Skip to main content
Starfsfólk Til baka

Ari Páll Kristinsson

Ari Páll Kristinsson

Málræktarsvið
rannsóknarprófessor

Ari Páll Kristinsson rannsóknarprófessor hóf störf árið 1990 á Íslenskri málstöð sem var ein þeirra fimm stofnana sem urðu að sameinaðri Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum árið 2006. Ari Páll gegndi starfi forstöðumanns Íslenskrar málstöðvar 1996–2006 en við sameininguna varð hann stofustjóri málræktarsviðs nýrrar Árnastofnunar.
Hann sinnir t.a.m. málfarsráðgjöf, ritstjórn og leiðbeiningum um málnotkun, situr í ritstjórn vefgáttarinnar málið.is og á margvísleg samskipti við innlendar og erlendar stofnanir og fræðimenn.
Rannsóknir Ara Páls hafa undanfarið einkum beinst að málstefnu á Íslandi og víðar; málstýringu, málnotkun og málviðhorfum.
Meðal rita Ara Páls eru kennslubókin The Pronunciation of Modern Icelandic (3. útg. 1988), Handbók um málfar í talmiðlum (1998), leiðbeiningarritið Orðmyndun. Um leiðir til að auka íslenskan orðaforða (2004), doktorsritgerðin „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls (2009), íðorðaskráin Tungumálaheiti (2014), fræðslubókin Málheimar: Sitthvað um málstefnu og málnotkun (2017) og fjölmargir bókarkaflar og tímaritsgreinar (sjá ritaskrá), m.a. ásamt Amöndu Hilmarsson-Dunn „The language situation in Iceland“ í Current Issues in Language Planning (2010) 11,3:207-276.


Fyrri störf
Námsferill
Rannsóknir
Ritaskrá
Pistlar
Forstöðumaður Íslenskrar málstöðvar 2000–2006
Settur forstöðumaður Ísl. málstöðvar 1996–1999
Málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins 1993–1996
Sérfræðingur á Íslenskri málstöð 1990–1992
Framhaldsskólakennari 1984–1990

Önnur fyrri trúnaðarstörf m.a.:
Varaformaður Málnefndar um íslenskt táknmál 2011–2015
Formaður Íslenska málfræðifélagsins 1995–1997 og 2013–2015
Formaður örnefnanefndar 1998–2006
Doktorspróf (Ph.D.) í íslenskri málfræði 2009
Cand. mag. í íslenskri málfræði 1987
Uppeldis- og kennslufræði til kennsluréttinda 1987
BA í íslensku og almennum málvísindum 1982

Annað nám m.a.:
Linguistic Society of America Summer Institute í Michigan 2003
Málvísindi við Universitetet i Oslo 1999
Rannsóknir Ara Páls hafa undanfarið einkum beinst að málstefnu á Íslandi og víðar; málstýringu, málnotkun og málviðhorfum. Sjá ritaskrá.
2020. Ari Páll Kristinsson. Kalbos prestižas ir kalbos planavimas Islandijoje [Language Prestige and Language Planning in Iceland]. Viðtal. Gimtoji kalba ISSN 2538-8851. 20-22. [Sækja pdf]
2019. Ari Páll Kristinsson. Between Scylla and Charybdis: On language situation and language policy in contemporary Iceland. Aðalfyrirlestur ("keynote") á ráðstefnunni 26th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis. Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige Vilnius, 3.-4. október 2019.
2019. Ari Páll Kristinsson. Har skandinavisk utspilt sin rolle i internordisk kommunikasjon?. Fyrirlestur á ráðstefnunni Hva med språkfellesskapet? Er nordisk språkfellesskap på vei ut? Reykjavík, 28. mars 2019..
2019. Ari Páll Kristinsson. Norræn málstefna í orði og á borði. 33. Rask-ráðstefnan Reykjavík, 26. janúar 2019.
2019. Ari Páll Kristinsson. On attitudinal change and prestige planning. Fyrirlestur. MoLiCoDiLaCo Final Project Meeting. Trinity College, Dublin, 22. ág. 2019..
2019. Ari Páll Kristinsson. Saga máls og samfélags. Þankar í tilefni af útgáfu norskrar málsögu. Íslenskt mál. 40: 119-143. [Sækja pdf]
2019. Ari Páll Kristinsson. Tanneke Schoonheim & Johan Van Hoorde (ritstj.). Standards and style: language-internal variation in Modern Icelandic. Language Variation. A factor of increasing complexity and a challenge for language policy within Europe. EFNIL & Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences. 97-104. [Sækja pdf]
2019. Halldóra Jónsdóttir, Ari Páll Kristinsson & Steinþór Steingrímsson. For whom? End users and lexicographical data on web portals. The case of Málið.is. Veggspjald 15 Konferensen om Lexicografi i Norden Helsinki, 4.-7. júní 2019.
2019. Valgerður Stefánsdóttir, Ari Páll Kristinsson og Júlía G. Hreinsdóttir. Maartje De Meulder, Joseph J. Murray og Rachel McKee (ritstj.). The Legal Recognition of Icelandic Sign Language: Meeting Deaf People’s Expectations?. The Legal Recognition of Sign Languages. Advocacy and Outcomes Around the World. Bristol: Multilingual Matters. 238-253.
2018. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Í: Ásta Svavarsdóttir, Halldóra Jónsdóttir, Helga Hilmisdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir (ritstj.). Málið.is: A Web Portal for Information on the Icelandic Language. Nordiske Studier i Leksikografi 14. Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj-2. juni 2017. Reykjavík: Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi. 255-261.
2018. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Í: Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem og Simon Krek (ritstj.). Málið.is: A Web Portal for Information on the Icelandic Language. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress Lexicography in Global Contexts 17-21 July 2018, Ljubljana. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 841-845.
2018. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Málið.is: A Web Portal for Information on the Icelandic Language. Veggspjald XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in global contexts Ljubljana, 17.-21. júlí 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson, Sigrún Steingrímsdóttir, Birgitta Guðmundsdóttir og Olga M. Cilia. Í: Anne Kjærgaard og Johanne Lauridsen (ritstj.). (U)forståelige love, domme og digital formidling. Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening. Rapport fra Nordisk klarsprogskonference København, 4.-5.maj 2017. Kaupmannahöfn: Nätverket för språknämnderna i Norden. 25-32.
2018. Ari Páll Kristinsson, Steinþór Steingrímsson og Halldóra Jónsdóttir. Málið.is tveggja ára. Málstofuerindi Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 30. nóvember 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Icelandic language ideology in the 1940s vis à vis the military occupation by English-speaking forces in WWII. Sociolinguistics Symposium 22. "Crossing borders: South, North, East, West." 27.–30. júní 2018. University of Auckland, Nýja-Sjálandi, 28. júní 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Implications of Ideology. Iceland and the So-Called Nordic Language Community. Nordicom-Information. 40 (2018) 2 83-87.
2018. Ari Páll Kristinsson. Islandsk og det andre språket. Hannaas-fyrirlesturinn 19. október 2018 Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.
2018. Ari Páll Kristinsson. Í: Gerhard Stickel (ritstj.). National language policy and planning in Iceland – aims and institutional activities. National language institutions and national languages. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences. 243-249. [Sækja pdf]
2018. Ari Páll Kristinsson. Í: Rósa Þorsteinsdóttir, Soffía Guðný Guðmundsdóttir og Þorleifur Hauksson (ritstj.). "Hann þýskaði yfir sig." Nokkur orð um það að íslenska, norræna, danska, enska .... Þórðargleði slegið upp fyrir Þórð Inga Guðjónsson fimmtugan 3. desember 2018. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. 14-17.
2018. Ari Páll Kristinsson. Í: Rósa Þorsteinsdóttir, Svanhildur Óskarsdóttir og Viðar Pálsson (ritstj.). Málfarsþættir í blöðum 19. og 20. aldar. Hallamál rétt Haraldi Bernharðssyni fimmtugum 12. apríl 2018. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. 18-19.
2018. Ari Páll Kristinsson. Language and the hospitality industry in Iceland: choices and discourses. Sociolinguistics Symposium 22. "Crossing borders: South, North, East, West." 27.–30. júní 2018. University of Auckland, Nýja-Sjálandi, 28. júní 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Spolsky og/eða Haugen – um greiningu á málstefnu og málstýringu. Kristjánsþing. Málþing til heiðurs Kristjáni Árnasyni, fv. prófessor í íslensku við Háskóla Íslands Reykjavík, 24. nóvember 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Standards and style: On language-internal variation in Modern Icelandic. 16th Annual Conference of EFNIL: LANGUAGE VARIATION: a factor of increasing language complexity and a challenge for language policy within Europe Amsterdam, 11. október 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Style-shifting in Icelandic media language. Veggspjald The 11th Nordic Dialectologists Conference. 20.-22. ágúst 2018. Háskóla Íslands.
2018. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Orð og tunga 20. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2018. Höf. Kristján Árnason. Ari Páll Kristinsson og Haukur Þorgeirsson (ritstj.). Á vora tungu. Afmælisrit til heiðurs Kristjáni Árnasyni. Reykjavík: Háskólaútgáfan og Málvísindastofnun Háskóla Íslands.
2018. Sebastian Drude, Anton Karl Ingason, Ari Páll Kristinsson, Birna Arnbjörnsdóttir, Einar Freyr Sigurðsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Iris Edda Nowenstein, Sigríður Sigurjónsdóttir. Í: Nicholas Ostler, Vera Ferreira og Chris Moseley (ritstj.). Digital resources and language use: Expanding the EGIDS scale for language development into the digital domains. FEL XXI Communities in Control: Learning tools and strategies for multilingual endangered language communities. Proceedings of the 21st FEL Conference 19–21 October 2017. Hungerford: Foundation for Endangered Languages.
2017. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Í: Marianne Aasgaard og Ole Våge (ritstj.). Terminologiske oplysninger som en del af det almensproglige: webportalen málið.is. Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem? Rapport fra NORDTERM 2017 Kongsberg, Norge 12.–15. juni 2017. Ósló: Språkrådet i Norge. 90-96.
2017. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Málið.is: A web portal for information on the Icelandic language. Veggspjald 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík, 30. maí - 2. júní 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is. Nordterm 2017. Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem? Kongsberg, Noregi. 12.-15. júní 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson, Sigrún Steingrímsdóttir, Birgitta Guðmundsdóttir, Olga M. Cilia. Kjærgaard, Anne & Johanne Lauridsen (ritstj.). (U)forståelige love, domme og digital formidling. Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening. Rapport fra Nordisk klarsprogskonference København, 4.-5.maj 2017. Kaupmannahöfn: Nätverket för språknämnderna i Norden. 25-32.
2017. Ari Páll Kristinsson, Steinþór Steingrímsson og Halldóra Jónsdóttir. Málið.is. An Icelandic Web Portal for Dissemination of Information on Language and Usage. DHN 2017. Digital Humanities in the Nordic Countries Gautaborg, 14.-16. mars 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson. Málheimar. Sitthvað um málstefnu og málnotkun. Reykjavík: Háskólaútgáfan.
2017. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Orð og tunga 19. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2017. Ari Páll Kristinsson. Björn Guðfinnsson og málstaðalslíkan Ammons. 31. Rask-ráðstefnan um íslenskt mál og almenna málfræði Reykjavík, 28. janúar 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson. Holdninger og formål påvirker brugen af (fremmed)sproglige resurser: behandling af statsnavne i en offentlig statsnavnefortegnelse. 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík, 31. maí 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson. Í: Helga Hilmisdóttir, Rósa Þorsteinsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir (ritstj.). Af dönskum og íslenskum spurningum um málnotkun. ALT FOR DAMEN DÓRA glanstímarit handa Halldóru Jónsdóttur sextugri 10. maí 2017. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. 8-10.
2017. Ari Páll Kristinsson. National language policy and planning in Iceland: Aims and institutional activities. The 15th Annual conference of EFNIL Mannheim, Þýskalandi, 5. október 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson. Nýjar ritreglur 2016. Orð og tunga 19. 215-217.
2017. Gunnlaugur Ingólfsson bjó til prentunar. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Fjölnisstafsetningin. Hliðarspor í íslenskri stafsetningu. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2017. Sebastian Drude, Anton Karl Ingason, Ari Páll Kristinsson, Iris Edda Nowenstein, Eiríkur Rögnvaldsson, Einar Freyr Sigurðsson, Sigríður Sigurjónsdóttir. Digital collaboration and resources: Expanding the EGIDS scale for language development into the digital domains. CinC 2017 Communities in Control: Learning tools and strategies for multilingual endangered language communities. Mercator-SOAS-CIDLeS & FEL Conference Alcanena, Portúgal, 19.-21. október 2017.
2016. Ari Páll Kristinsson. Íslensk málstefna. Málsgreinar http://ait.arnastofnun.is/grein.php?id=704.
2016. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson. (ritstj.). Orð og tunga 18. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2016. Ari Páll Kristinsson. Í: Pauline Bunce, Robert Phillipson, Vaughan Rapatahana og Ruanni Tupas (ritstj.). English Language as ‛Fatal Gadget’ in Iceland. Why English? Confronting the Hydra. Bristol: Multilingual Matters. 118-128.
2016. Ari Páll Kristinsson. Í: Pirkko Nuolijärvi og Gerhard Stickel (ritstj.). Language in public administration in present-day Iceland: some challenges for majority language management. Language use in public administration. Theory and practice in the European states. Búdapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences. 83-92.
2016. Ari Páll Kristinsson. Í: Svanhildur María Gunnarsdóttir og Þórður Ingi Guðjónsson (ritstj.). Konur og karlar í Nýyrðum I. Konan kemur við sögu. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 175.
2016. Ari Páll Kristinsson. Málið punktur is! Fræðsla og leiðbeiningar um íslenskt mál á vef Árnastofnunar. Tungan og netið. Málræktarþing Íslenskrar málnefndar 15. nóvember 2016.
2016. Ari Páll Kristinsson. Málsnið hjá Höskuldi. Ráðstefna til heiðurs Höskuldi Þráinssyni prófessor við HÍ í tilefni sjötugsafmælis hans 16. janúar 2016.
2016. Ari Páll Kristinsson. Om følgerne af leksikalsk purisme i Island. Dansk Noter. 1/2016 40-44.
2016. Ari Páll Kristinsson. Sambýli íslensku og ensku í ljósi hugtakanna form og staða tungumáls. Hugvísindaþing Háskóla Íslands 11. mars 2016.
2016. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Orð og tunga 18. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2015. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Orð og tunga 17. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2015. Ari Páll Kristinsson og Amanda Hilmarsson-Dunn. Martin Hilpert, Janet Duke, Christine Mertzlufft, Jan-Ola Östman og Michael Rießler (ritstj.). Implications of language contact: Evaluating the appropriateness of borrowings in written Icelandic. New Trends in Nordic and General Linguistics Linguae et Litterae. Berlín, München, Boston: De Gruyter Mouton. 55-67.
2014. Ari Páll Kristinsson, Haraldur Bernharðsson. Frans Gregersen (ritstj.). Landerapport Island: Islandsk eller engelsk i islandsk universitetsvirksomhed?. Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet TemaNord 2014:535. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.. 427–486.
2014. Ari Páll Kristinsson, Haraldur Bernharðsson. Íslenska og enska í íslensku háskólastarfi. Orð og tunga. 16 93‒122.
2014. Ari Páll Kristinsson. Andersson, Maria, Eivor Sommardahl, Aino Piehl (ritstj.). Islandsk klarsprog som forskningsområde. Myndighetstexter ur medborgarperspektiv. Rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21.–22.11.2013. Helsinki: Nätverket för språknämnderna i Norden. 41-4,72,80.
2014. Ari Páll Kristinsson. Anna Kristina Hultgren, Frans Gregersen, Jacob Thøgersen (ritstj.). Ideologies in Iceland: The protection of language forms. English in Nordic Universities: Ideologies and Practices. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 165-177.
2014. Ari Páll Kristinsson. Ulrich Ammon, Jeroen Darquennes og Sue Wright (ritstj.). Icelandic Attitudes and Policies towards English. Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics. 28 Berlin/München/Boston: De Gruyter. 123–135.
2014. Ari Páll Kristinsson. Vandað, einfalt og skýrt. Íslenskt mál. 36 95–98.
2013. Amanda Hilmarsson-Dunn, Ari Páll Kristinsson. Robert B. Kaplan, Richard B. Baldauf, Jr., Nkonko M. Kamwangamalu (ritstj.). The language situation in Iceland. Language Planning in Europe: Cyprus, Iceland and Luxembourg. London / New York: Routledge. 100‒169.
2013. Ari Páll Kristinsson. Innflytjendur og íslenskupróf. Milli mála. Tímarit um erlend tungumál og menningu. 2013 73‒94.
2013. Ari Páll Kristinsson. Ulrich Ammon, Jeroen Darquennes, Sue Wright (ritstj.). Evolving language ideologies and media practices in Iceland. Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics. 27 Berlín/Boston: De Gruyter. 54–68.
2013. Ari Páll Kristinsson og Amanda Hilmarsson-Dunn. Robert B. Kaplan, Richard B. Baldauf, Jr. og Nkonko M. Kamwangamalu (ritstj.). Addendum. Recent developments in the language situation in Iceland. Language Planning in Europe: Cyprus, Iceland and Luxembourg. London / New York: Routledge. 26‒28.
2013. Ari Páll Kristinsson og Amanda Hilmarsson-Dunn. Tore Kristiansen og Stefan Grondelaers (ritstj.). Evaluation of different registers in Icelandic written media. Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Ósló: Novus. 331‒354.
2012. Ari Páll Kristinsson. Íslensk málhugmyndafræði andspænis hernámi 1940. Skírnir. 186 464–479.
2012. Ari Páll Kristinsson. Language management agencies counteracting perceived threats to tradition. Language Policy. 11 343–356.
2012. Ari Páll Kristinsson. La position et la défense de l’islandais dans la mondialisation. Nordiques. 24 37–47.
2012. Ari Páll Kristinsson. Ritfregn: Jógvan í Lon Jacobsen. Ærligt talt, who cares? En sociolingvistisk undersøgelse af holdninger til og brug af importord og afløsningsord i færøsk. Íslenskt mál. 34 217–220.
2012. Ari Páll Kristinsson. Sprogtester og islandsk statsborgerskab. Språk i Norden. 2012 38‒51.
2012. Ari Páll Kristinsson. Unn Røyneland og Hans-Olav Enger (ritstj.). ”Vi står i fare.” Islandsk språkideologi på 1940-tallet. Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Ósló: Novus. 195–209.
2012. Ari Páll Kristinsson og Amanda Hilmarsson-Dunn. Unequal language rights in the Nordic language community. Language Problems & Language Planning. 36 222–236.
2011. Ari Páll Kristinsson. Hallgrímur J. Ámundason, Guðrún Kvaran og Svavar Sigmundsson (ritstj.). Ríkjaheiti og ritháttur. Fjöruskeljar. Afmælisrit til heiðurs Jónínu Hafsteinsdóttur sjötugri 29. mars 2011. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 1-10.
2011. Ari Páll Kristinsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Gott mál: Kafli í Handbók um íslensku. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 79‒87.
2011. Ari Páll Kristinsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Leiðbeiningar um gott mál: hóflega formlegt ritað mál. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 122-136.
2011. Ari Páll Kristinsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Orðmyndun. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 358-364.
2011. Ari Páll Kristinsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Tökuorð: ábendingar um rithátt. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 239-242.
2011. Ari Páll Kristinsson og Jóhannes B. Sigtryggsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Skýrt mál. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 192-194.
2010. Ari Páll Kristinsson. Guðrún Kvaran (ritstj.). Um íslenska örnefnastýringu. Orð og tunga. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 1-23.
2010. Ari Páll Kristinsson. Harry Lönnroth og Kristina Nikula (ritstj.). Om navn på språk i ordbøker. Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5 juni 2009. Tammerfors: Nordiska Föreningen för Lexikografi. 253‒262.
2010. Ari Páll Kristinsson. LarsGunnar Andersson, Olle Josephson, Inger Lindberg og Mats Thelander (ritstj.). The »overt« and »covert« in LPP terminology. Språkvård och språkpolitik. Language Planning and Language Policy. Stokkhólmur: Språkrådet / Norstedts. 180‒192.
2010. Ari Páll Kristinsson. Ny sprogpolitik, traditionelt sprogrøgtsarbejde. Vurdering af situationen i Island. Sprog i Norden. 2010 33‒38.
2010. Ari Páll Kristinsson. Um íslenska örnefnastýringu. Orð og tunga. 12 1-23.
2009. Amanda Hilmarsson-Dunn og Ari Páll Kristinsson. Icelandʼs language technology: policy versus practice. Current Issues in Language Planning. 10 361‒376.
2009. Ari Páll Kristinsson. Andsvör. Íslenskt mál. 31 219-222.
2009. Ari Páll Kristinsson. Helge Omdal og Rune Røsstad (ritstj.). Et forsøk på morfologisk normering. Språknormering – i tide og utide?. Ósló: Novus forlag. 171‒183.
2009. Ari Páll Kristinsson. Islændingene bevarer og styrker deres sprog – også i globaliseringens tidsalder. Islandsk sprogpolitik anno 2009. Budstikken. Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt. 3 2-8.
2009. Ari Páll Kristinsson. Smíð. Lególeikur. Endurvinnsla. Um nýyrði, nýyrðastefnu o.fl.. Orð og tunga. 11 1‒16.
2009. Ari Páll Kristinsson. Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed. Språk i Norden. 2009 45‒51.
2008. Amanda Hilmarsson-Dunn og Ari Páll Kristinsson. Martin Edwardes (ritstj.). Iceland’s language technology: policy versus practice. Proceedings of the BAAL Annual Conference 2007 Geisladiskur. London: Scitsiugnil Press. 43‒45.
2008. Ari Páll Kristinsson. Ásta Svavarsdóttir, Guðrún Kvaran, Gunnlaugur Ingólfsson og Jón Hilmar Jónsson (ritstj.). Den nye islandske rettskrivningsordboka. Nordiske Studier i Leksikografi. 9. Rapport fra konference om leksikografi i Norden Akureyri 22. −26. maj 2007. Reykjavík: Nordisk Forening for Leksikografi. 19‒30.
2008. Ari Páll Kristinsson. Stedsnavn på Island − lov og forvaltning. Språk i Norden. 2008 175-184.
2007. Ari Páll Kristinsson. Málræktarfræði. Íslenskt mál. 29 99‒124.
2007. Ari Páll Kristinsson. Talt vs. skrevet – om manusets rolle i radiospråk. Språk i Norden. 2007 61-72.
2006. Ari Páll Kristinsson. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, Kristján Jóhann Jónsson og Veturliði G. Óskarsson (ritstj.). Um málstefnu. Hrafnaþing Ársrit íslenskukennara í KHÍ. 3 Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 47‒63.
2005. Ari Páll Kristinsson. Einfalt mál, gott mál, skýrt mál. Málfregnir. 24 21-26.
2005. Ari Páll Kristinsson og Ágústa Þorbergsdóttir. Henrik Nilsson (ritstj.). Dynamikk på grasrotplanet. Om ordbankens rolle i det islandske samfunnet. Nordterm 2003. Terminologiskt smörgåsbord. Rapport från Nordterm 2003, Visby, Sverige, 11‒14 juni 2003. Stokkhólmur: Terminologicentrum TNC. 13‒22.
2004. Ari Páll Kristinsson. Orðmyndun. Um leiðir til að auka íslenskan orðaforða. Reykjavík: Íslensk málnefnd.
2004. Ari Páll Kristinsson. Helge Sandøy og Jan-Ola Östman (ritstj.). Offisiell normering av importord i islandsk. “Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Ósló: Novus forlag. 30‒70.
2003. Ari Páll Kristinsson. Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor Sommardahl og Marika Tandefelt (ritstj.). Val á málbrigði, stöðlun og málbótastarf í íslensku. Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003. Esbo: Schildts. 27‒33.
2003. Ari Páll Kristinsson. Kristján Árnason (ritstj.). Mediespråk og standardiseringsspørsmål. Útnorður. West Nordic Standardisation and Variation. Papers from a Symposium in Stockholm October 7th 2001. Reykjavík: Institute of Linguistics / University of Iceland Press. 179‒191.
2002. Ari Páll Kristinsson. Málrækt: hvernig, hvers vegna?. Málfregnir. 21 3-9.
2002. Ari Páll Kristinsson. Språk i fokus: Islandsk. Språk i Norden. 2002 136-141.
2001. Ari Páll Kristinsson. Utredning om de nordiske språkenes domener og det siste tiårs språkpolitiske initiativ – Island – for Nordisk ministerråds språkpolitiske referansegruppe: Skýrsla.
2001. Ari Páll Kristinsson. Språkpolitikk og språkrøkt – islendingenes erfaring. Nordisk kulturpolitisk tidskrift. 2/2001 138-153.
1999. Ari Páll Kristinsson. Helge Omdal (ritstj.). The status of pronunciation variants in Icelandic. Språkbrukeren – fri til å velge? Artikler om homogen og heterogen språknorm. Kristiansand: Høgskolen i Agder. 149‒157.
1999. Ari Páll Kristinsson og Sigrún Helgadóttir. Birgitta Lindgren (ritstj.). Islandsk sprogrøgt og terminologi. Terminologi och språkvård. Rapport från en konferens den 24‒26 april 1998 i Gentofte. Nordiska språkrådet. 57‒63.
1998. Ari Páll Kristinsson. Handbók um málfar í talmiðlum. Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands. [Sækja pdf]
1998. Ari Páll Kristinsson. Málræktarhlutverk almennrar íslenskrar orðabókar. Orð og tunga. 4 53-59.
1998. Ari Páll Kristinsson. Tjáningartæki og fyrirmynd. Um mál í útvarpi og sjónvarpi. Málfregnir 16. 3-10.
1997. Ari Páll Kristinsson. Konservativt sprogværn i et samfund under store omvæltninger. Språk i Norden. 1997 43-54.
1997. Ari Páll Kristinsson. Málrækt og málnotkun í fjölmiðlum. Mímir. 44 45-48.
1996. Ari Páll Kristinsson. Hagnýting málvísinda. Erindi um íslenskt mál. Reykjavík: Íslenska málfræðifélagið. 110-122.
1996. Ari Páll Kristinsson og Katrín Axelsdóttir. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Tungutak. Vettvangur umræðna um málfar. Tbl. 90-94. Reykjavík: Ríkisútvarpið.
1995. Ari Páll Kristinsson og Katrín Axelsdóttir. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Tungutak. Vettvangur umræðna um málfar. Tbl. 78-89. Reykjavík: Ríkisútvarpið.
1994. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Tungutak. Vettvangur umræðna um málfar. Tbl. 67-77. Reykjavík: Ríkisútvarpið.
1994. Ari Páll Kristinsson. Language Planning in Iceland. New Language Planning Newsletter. 9 1-3.
1994. Ari Páll Kristinsson. Om islandsk sprogpolitik. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1/1994 51‒59.
1994. Ari Páll Kristinsson. Svo er mál með vexti. Þankar í tilefni af útgáfu orðatiltækjasafna. Andvari. Nýr flokkur. XXXVI 115-122.
1993. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Tungutak. Vettvangur umræðna um málfar. Tbl. 56-66. Reykjavík: Ríkisútvarpið.
1992. Ari Páll Kristinsson. Islandsk sprogrøgt over for en ny verden. Språk i Norden. 1992 18-28.
1992. Ari Páll Kristinsson. U-innskot í íslensku. Íslenskt mál. 14 15-33.
1991. Ari Páll Kristinsson. Íslensk málrækt andspænis nýjum heimi. Málfregnir 10. 20-26.
1991. Ari Páll Kristinsson. Orðmyndun. Í: Leiðbeiningar fyrir orðanefndir Fjölritað sem handrit. Október 1991. Reykjavík: Íslensk málstöð. 45-60.
1990. Ari Páll Kristinsson. Skvass eða squash. Nýyrði eða slettur. Málfregnir 8. 26-28.
1988. Ari Páll Kristinsson. The Pronunciation of Modern Icelandic: A brief course for foreign students: accompanied by exercises designed for use in a language laboratory. Bók og snælda. 1. útg. 1985. 2. útg. 1986. 3. útg. 1988. Ný snælda 1990. 12. prentun 2007. Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands. [Sækja pdf]
1987. Ari Páll Kristinsson, Friðrik Magnússon, Margrét Pálsdóttir og Sigrún Þorgeirsdóttir. Um andstæðuáherslu í íslensku. Íslenskt mál. 7 7-47.
1987. Ari Páll Kristinsson. Stoðhljóðið u í íslensku: Ritgerð til kandídatsprófs í íslenskri málfræði. Reykjavík: Háskóli Íslands.
1983. Ari Páll Kristinsson. Um gómhljóðafónem í íslensku. Mímir. 31 41-52.

Fyrri störf

Forstöðumaður Íslenskrar málstöðvar 2000–2006
Settur forstöðumaður Ísl. málstöðvar 1996–1999
Málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins 1993–1996
Sérfræðingur á Íslenskri málstöð 1990–1992
Framhaldsskólakennari 1984–1990

Önnur fyrri trúnaðarstörf m.a.:
Varaformaður Málnefndar um íslenskt táknmál 2011–2015
Formaður Íslenska málfræðifélagsins 1995–1997 og 2013–2015
Formaður örnefnanefndar 1998–2006

Námsferill

Doktorspróf (Ph.D.) í íslenskri málfræði 2009
Cand. mag. í íslenskri málfræði 1987
Uppeldis- og kennslufræði til kennsluréttinda 1987
BA í íslensku og almennum málvísindum 1982

Annað nám m.a.:
Linguistic Society of America Summer Institute í Michigan 2003
Málvísindi við Universitetet i Oslo 1999

Rannsóknir

Rannsóknir Ara Páls hafa undanfarið einkum beinst að málstefnu á Íslandi og víðar; málstýringu, málnotkun og málviðhorfum. Sjá ritaskrá.

Ritaskrá

2020. Ari Páll Kristinsson. Kalbos prestižas ir kalbos planavimas Islandijoje [Language Prestige and Language Planning in Iceland]. Viðtal. Gimtoji kalba ISSN 2538-8851. 20-22. [Sækja pdf]
2019. Ari Páll Kristinsson. Between Scylla and Charybdis: On language situation and language policy in contemporary Iceland. Aðalfyrirlestur ("keynote") á ráðstefnunni 26th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis. Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige Vilnius, 3.-4. október 2019.
2019. Ari Páll Kristinsson. Har skandinavisk utspilt sin rolle i internordisk kommunikasjon?. Fyrirlestur á ráðstefnunni Hva med språkfellesskapet? Er nordisk språkfellesskap på vei ut? Reykjavík, 28. mars 2019..
2019. Ari Páll Kristinsson. Norræn málstefna í orði og á borði. 33. Rask-ráðstefnan Reykjavík, 26. janúar 2019.
2019. Ari Páll Kristinsson. On attitudinal change and prestige planning. Fyrirlestur. MoLiCoDiLaCo Final Project Meeting. Trinity College, Dublin, 22. ág. 2019..
2019. Ari Páll Kristinsson. Saga máls og samfélags. Þankar í tilefni af útgáfu norskrar málsögu. Íslenskt mál. 40: 119-143. [Sækja pdf]
2019. Ari Páll Kristinsson. Tanneke Schoonheim & Johan Van Hoorde (ritstj.). Standards and style: language-internal variation in Modern Icelandic. Language Variation. A factor of increasing complexity and a challenge for language policy within Europe. EFNIL & Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences. 97-104. [Sækja pdf]
2019. Halldóra Jónsdóttir, Ari Páll Kristinsson & Steinþór Steingrímsson. For whom? End users and lexicographical data on web portals. The case of Málið.is. Veggspjald 15 Konferensen om Lexicografi i Norden Helsinki, 4.-7. júní 2019.
2019. Valgerður Stefánsdóttir, Ari Páll Kristinsson og Júlía G. Hreinsdóttir. Maartje De Meulder, Joseph J. Murray og Rachel McKee (ritstj.). The Legal Recognition of Icelandic Sign Language: Meeting Deaf People’s Expectations?. The Legal Recognition of Sign Languages. Advocacy and Outcomes Around the World. Bristol: Multilingual Matters. 238-253.
2018. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Í: Ásta Svavarsdóttir, Halldóra Jónsdóttir, Helga Hilmisdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir (ritstj.). Málið.is: A Web Portal for Information on the Icelandic Language. Nordiske Studier i Leksikografi 14. Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík 30. maj-2. juni 2017. Reykjavík: Skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi. 255-261.
2018. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Í: Jaka Čibej, Vojko Gorjanc, Iztok Kosem og Simon Krek (ritstj.). Málið.is: A Web Portal for Information on the Icelandic Language. Proceedings of the XVIII EURALEX International Congress Lexicography in Global Contexts 17-21 July 2018, Ljubljana. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. 841-845.
2018. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Málið.is: A Web Portal for Information on the Icelandic Language. Veggspjald XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in global contexts Ljubljana, 17.-21. júlí 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson, Sigrún Steingrímsdóttir, Birgitta Guðmundsdóttir og Olga M. Cilia. Í: Anne Kjærgaard og Johanne Lauridsen (ritstj.). (U)forståelige love, domme og digital formidling. Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening. Rapport fra Nordisk klarsprogskonference København, 4.-5.maj 2017. Kaupmannahöfn: Nätverket för språknämnderna i Norden. 25-32.
2018. Ari Páll Kristinsson, Steinþór Steingrímsson og Halldóra Jónsdóttir. Málið.is tveggja ára. Málstofuerindi Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, 30. nóvember 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Icelandic language ideology in the 1940s vis à vis the military occupation by English-speaking forces in WWII. Sociolinguistics Symposium 22. "Crossing borders: South, North, East, West." 27.–30. júní 2018. University of Auckland, Nýja-Sjálandi, 28. júní 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Implications of Ideology. Iceland and the So-Called Nordic Language Community. Nordicom-Information. 40 (2018) 2 83-87.
2018. Ari Páll Kristinsson. Islandsk og det andre språket. Hannaas-fyrirlesturinn 19. október 2018 Universitetet i Bergen, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.
2018. Ari Páll Kristinsson. Í: Gerhard Stickel (ritstj.). National language policy and planning in Iceland – aims and institutional activities. National language institutions and national languages. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences. 243-249. [Sækja pdf]
2018. Ari Páll Kristinsson. Í: Rósa Þorsteinsdóttir, Soffía Guðný Guðmundsdóttir og Þorleifur Hauksson (ritstj.). "Hann þýskaði yfir sig." Nokkur orð um það að íslenska, norræna, danska, enska .... Þórðargleði slegið upp fyrir Þórð Inga Guðjónsson fimmtugan 3. desember 2018. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. 14-17.
2018. Ari Páll Kristinsson. Í: Rósa Þorsteinsdóttir, Svanhildur Óskarsdóttir og Viðar Pálsson (ritstj.). Málfarsþættir í blöðum 19. og 20. aldar. Hallamál rétt Haraldi Bernharðssyni fimmtugum 12. apríl 2018. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. 18-19.
2018. Ari Páll Kristinsson. Language and the hospitality industry in Iceland: choices and discourses. Sociolinguistics Symposium 22. "Crossing borders: South, North, East, West." 27.–30. júní 2018. University of Auckland, Nýja-Sjálandi, 28. júní 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Spolsky og/eða Haugen – um greiningu á málstefnu og málstýringu. Kristjánsþing. Málþing til heiðurs Kristjáni Árnasyni, fv. prófessor í íslensku við Háskóla Íslands Reykjavík, 24. nóvember 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Standards and style: On language-internal variation in Modern Icelandic. 16th Annual Conference of EFNIL: LANGUAGE VARIATION: a factor of increasing language complexity and a challenge for language policy within Europe Amsterdam, 11. október 2018.
2018. Ari Páll Kristinsson. Style-shifting in Icelandic media language. Veggspjald The 11th Nordic Dialectologists Conference. 20.-22. ágúst 2018. Háskóla Íslands.
2018. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Orð og tunga 20. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2018. Höf. Kristján Árnason. Ari Páll Kristinsson og Haukur Þorgeirsson (ritstj.). Á vora tungu. Afmælisrit til heiðurs Kristjáni Árnasyni. Reykjavík: Háskólaútgáfan og Málvísindastofnun Háskóla Íslands.
2018. Sebastian Drude, Anton Karl Ingason, Ari Páll Kristinsson, Birna Arnbjörnsdóttir, Einar Freyr Sigurðsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Iris Edda Nowenstein, Sigríður Sigurjónsdóttir. Í: Nicholas Ostler, Vera Ferreira og Chris Moseley (ritstj.). Digital resources and language use: Expanding the EGIDS scale for language development into the digital domains. FEL XXI Communities in Control: Learning tools and strategies for multilingual endangered language communities. Proceedings of the 21st FEL Conference 19–21 October 2017. Hungerford: Foundation for Endangered Languages.
2017. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Í: Marianne Aasgaard og Ole Våge (ritstj.). Terminologiske oplysninger som en del af det almensproglige: webportalen málið.is. Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem? Rapport fra NORDTERM 2017 Kongsberg, Norge 12.–15. juni 2017. Ósló: Språkrådet i Norge. 90-96.
2017. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Málið.is: A web portal for information on the Icelandic language. Veggspjald 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík, 30. maí - 2. júní 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir og Steinþór Steingrímsson. Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is. Nordterm 2017. Hvem er brukerne av terminologiske ressurser – og hvordan når vi ut til dem? Kongsberg, Noregi. 12.-15. júní 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson, Sigrún Steingrímsdóttir, Birgitta Guðmundsdóttir, Olga M. Cilia. Kjærgaard, Anne & Johanne Lauridsen (ritstj.). (U)forståelige love, domme og digital formidling. Sprog og kommunikation i digital borgerbetjening. Rapport fra Nordisk klarsprogskonference København, 4.-5.maj 2017. Kaupmannahöfn: Nätverket för språknämnderna i Norden. 25-32.
2017. Ari Páll Kristinsson, Steinþór Steingrímsson og Halldóra Jónsdóttir. Málið.is. An Icelandic Web Portal for Dissemination of Information on Language and Usage. DHN 2017. Digital Humanities in the Nordic Countries Gautaborg, 14.-16. mars 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson. Málheimar. Sitthvað um málstefnu og málnotkun. Reykjavík: Háskólaútgáfan.
2017. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Orð og tunga 19. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2017. Ari Páll Kristinsson. Björn Guðfinnsson og málstaðalslíkan Ammons. 31. Rask-ráðstefnan um íslenskt mál og almenna málfræði Reykjavík, 28. janúar 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson. Holdninger og formål påvirker brugen af (fremmed)sproglige resurser: behandling af statsnavne i en offentlig statsnavnefortegnelse. 14. Konference om Leksikografi i Norden Reykjavík, 31. maí 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson. Í: Helga Hilmisdóttir, Rósa Þorsteinsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir (ritstj.). Af dönskum og íslenskum spurningum um málnotkun. ALT FOR DAMEN DÓRA glanstímarit handa Halldóru Jónsdóttur sextugri 10. maí 2017. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. 8-10.
2017. Ari Páll Kristinsson. National language policy and planning in Iceland: Aims and institutional activities. The 15th Annual conference of EFNIL Mannheim, Þýskalandi, 5. október 2017.
2017. Ari Páll Kristinsson. Nýjar ritreglur 2016. Orð og tunga 19. 215-217.
2017. Gunnlaugur Ingólfsson bjó til prentunar. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Fjölnisstafsetningin. Hliðarspor í íslenskri stafsetningu. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2017. Sebastian Drude, Anton Karl Ingason, Ari Páll Kristinsson, Iris Edda Nowenstein, Eiríkur Rögnvaldsson, Einar Freyr Sigurðsson, Sigríður Sigurjónsdóttir. Digital collaboration and resources: Expanding the EGIDS scale for language development into the digital domains. CinC 2017 Communities in Control: Learning tools and strategies for multilingual endangered language communities. Mercator-SOAS-CIDLeS & FEL Conference Alcanena, Portúgal, 19.-21. október 2017.
2016. Ari Páll Kristinsson. Íslensk málstefna. Málsgreinar http://ait.arnastofnun.is/grein.php?id=704.
2016. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson. (ritstj.). Orð og tunga 18. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2016. Ari Páll Kristinsson. Í: Pauline Bunce, Robert Phillipson, Vaughan Rapatahana og Ruanni Tupas (ritstj.). English Language as ‛Fatal Gadget’ in Iceland. Why English? Confronting the Hydra. Bristol: Multilingual Matters. 118-128.
2016. Ari Páll Kristinsson. Í: Pirkko Nuolijärvi og Gerhard Stickel (ritstj.). Language in public administration in present-day Iceland: some challenges for majority language management. Language use in public administration. Theory and practice in the European states. Búdapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences. 83-92.
2016. Ari Páll Kristinsson. Í: Svanhildur María Gunnarsdóttir og Þórður Ingi Guðjónsson (ritstj.). Konur og karlar í Nýyrðum I. Konan kemur við sögu. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 175.
2016. Ari Páll Kristinsson. Málið punktur is! Fræðsla og leiðbeiningar um íslenskt mál á vef Árnastofnunar. Tungan og netið. Málræktarþing Íslenskrar málnefndar 15. nóvember 2016.
2016. Ari Páll Kristinsson. Málsnið hjá Höskuldi. Ráðstefna til heiðurs Höskuldi Þráinssyni prófessor við HÍ í tilefni sjötugsafmælis hans 16. janúar 2016.
2016. Ari Páll Kristinsson. Om følgerne af leksikalsk purisme i Island. Dansk Noter. 1/2016 40-44.
2016. Ari Páll Kristinsson. Sambýli íslensku og ensku í ljósi hugtakanna form og staða tungumáls. Hugvísindaþing Háskóla Íslands 11. mars 2016.
2016. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Orð og tunga 18. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2015. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Orð og tunga 17. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.
2015. Ari Páll Kristinsson og Amanda Hilmarsson-Dunn. Martin Hilpert, Janet Duke, Christine Mertzlufft, Jan-Ola Östman og Michael Rießler (ritstj.). Implications of language contact: Evaluating the appropriateness of borrowings in written Icelandic. New Trends in Nordic and General Linguistics Linguae et Litterae. Berlín, München, Boston: De Gruyter Mouton. 55-67.
2014. Ari Páll Kristinsson, Haraldur Bernharðsson. Frans Gregersen (ritstj.). Landerapport Island: Islandsk eller engelsk i islandsk universitetsvirksomhed?. Hvor parallelt. Om parallellspråkighet på Nordens universitet TemaNord 2014:535. Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin.. 427–486.
2014. Ari Páll Kristinsson, Haraldur Bernharðsson. Íslenska og enska í íslensku háskólastarfi. Orð og tunga. 16 93‒122.
2014. Ari Páll Kristinsson. Andersson, Maria, Eivor Sommardahl, Aino Piehl (ritstj.). Islandsk klarsprog som forskningsområde. Myndighetstexter ur medborgarperspektiv. Rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21.–22.11.2013. Helsinki: Nätverket för språknämnderna i Norden. 41-4,72,80.
2014. Ari Páll Kristinsson. Anna Kristina Hultgren, Frans Gregersen, Jacob Thøgersen (ritstj.). Ideologies in Iceland: The protection of language forms. English in Nordic Universities: Ideologies and Practices. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 165-177.
2014. Ari Páll Kristinsson. Ulrich Ammon, Jeroen Darquennes og Sue Wright (ritstj.). Icelandic Attitudes and Policies towards English. Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics. 28 Berlin/München/Boston: De Gruyter. 123–135.
2014. Ari Páll Kristinsson. Vandað, einfalt og skýrt. Íslenskt mál. 36 95–98.
2013. Amanda Hilmarsson-Dunn, Ari Páll Kristinsson. Robert B. Kaplan, Richard B. Baldauf, Jr., Nkonko M. Kamwangamalu (ritstj.). The language situation in Iceland. Language Planning in Europe: Cyprus, Iceland and Luxembourg. London / New York: Routledge. 100‒169.
2013. Ari Páll Kristinsson. Innflytjendur og íslenskupróf. Milli mála. Tímarit um erlend tungumál og menningu. 2013 73‒94.
2013. Ari Páll Kristinsson. Ulrich Ammon, Jeroen Darquennes, Sue Wright (ritstj.). Evolving language ideologies and media practices in Iceland. Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics. 27 Berlín/Boston: De Gruyter. 54–68.
2013. Ari Páll Kristinsson og Amanda Hilmarsson-Dunn. Robert B. Kaplan, Richard B. Baldauf, Jr. og Nkonko M. Kamwangamalu (ritstj.). Addendum. Recent developments in the language situation in Iceland. Language Planning in Europe: Cyprus, Iceland and Luxembourg. London / New York: Routledge. 26‒28.
2013. Ari Páll Kristinsson og Amanda Hilmarsson-Dunn. Tore Kristiansen og Stefan Grondelaers (ritstj.). Evaluation of different registers in Icelandic written media. Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies. Ósló: Novus. 331‒354.
2012. Ari Páll Kristinsson. Íslensk málhugmyndafræði andspænis hernámi 1940. Skírnir. 186 464–479.
2012. Ari Páll Kristinsson. Language management agencies counteracting perceived threats to tradition. Language Policy. 11 343–356.
2012. Ari Páll Kristinsson. La position et la défense de l’islandais dans la mondialisation. Nordiques. 24 37–47.
2012. Ari Páll Kristinsson. Ritfregn: Jógvan í Lon Jacobsen. Ærligt talt, who cares? En sociolingvistisk undersøgelse af holdninger til og brug af importord og afløsningsord i færøsk. Íslenskt mál. 34 217–220.
2012. Ari Páll Kristinsson. Sprogtester og islandsk statsborgerskab. Språk i Norden. 2012 38‒51.
2012. Ari Páll Kristinsson. Unn Røyneland og Hans-Olav Enger (ritstj.). ”Vi står i fare.” Islandsk språkideologi på 1940-tallet. Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Ósló: Novus. 195–209.
2012. Ari Páll Kristinsson og Amanda Hilmarsson-Dunn. Unequal language rights in the Nordic language community. Language Problems & Language Planning. 36 222–236.
2011. Ari Páll Kristinsson. Hallgrímur J. Ámundason, Guðrún Kvaran og Svavar Sigmundsson (ritstj.). Ríkjaheiti og ritháttur. Fjöruskeljar. Afmælisrit til heiðurs Jónínu Hafsteinsdóttur sjötugri 29. mars 2011. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 1-10.
2011. Ari Páll Kristinsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Gott mál: Kafli í Handbók um íslensku. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 79‒87.
2011. Ari Páll Kristinsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Leiðbeiningar um gott mál: hóflega formlegt ritað mál. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 122-136.
2011. Ari Páll Kristinsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Orðmyndun. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 358-364.
2011. Ari Páll Kristinsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Tökuorð: ábendingar um rithátt. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 239-242.
2011. Ari Páll Kristinsson og Jóhannes B. Sigtryggsson. Jóhannes B. Sigtryggsson (ritstj.). Skýrt mál. Handbók um íslensku. Reykjavík: JPV útgáfa. 192-194.
2010. Ari Páll Kristinsson. Guðrún Kvaran (ritstj.). Um íslenska örnefnastýringu. Orð og tunga. Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 1-23.
2010. Ari Páll Kristinsson. Harry Lönnroth og Kristina Nikula (ritstj.). Om navn på språk i ordbøker. Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5 juni 2009. Tammerfors: Nordiska Föreningen för Lexikografi. 253‒262.
2010. Ari Páll Kristinsson. LarsGunnar Andersson, Olle Josephson, Inger Lindberg og Mats Thelander (ritstj.). The »overt« and »covert« in LPP terminology. Språkvård och språkpolitik. Language Planning and Language Policy. Stokkhólmur: Språkrådet / Norstedts. 180‒192.
2010. Ari Páll Kristinsson. Ny sprogpolitik, traditionelt sprogrøgtsarbejde. Vurdering af situationen i Island. Sprog i Norden. 2010 33‒38.
2010. Ari Páll Kristinsson. Um íslenska örnefnastýringu. Orð og tunga. 12 1-23.
2009. Amanda Hilmarsson-Dunn og Ari Páll Kristinsson. Icelandʼs language technology: policy versus practice. Current Issues in Language Planning. 10 361‒376.
2009. Ari Páll Kristinsson. Andsvör. Íslenskt mál. 31 219-222.
2009. Ari Páll Kristinsson. Helge Omdal og Rune Røsstad (ritstj.). Et forsøk på morfologisk normering. Språknormering – i tide og utide?. Ósló: Novus forlag. 171‒183.
2009. Ari Páll Kristinsson. Islændingene bevarer og styrker deres sprog – også i globaliseringens tidsalder. Islandsk sprogpolitik anno 2009. Budstikken. Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt. 3 2-8.
2009. Ari Páll Kristinsson. Smíð. Lególeikur. Endurvinnsla. Um nýyrði, nýyrðastefnu o.fl.. Orð og tunga. 11 1‒16.
2009. Ari Páll Kristinsson. Sprogdeklaration, sprogkultur og parallelsproglighed. Språk i Norden. 2009 45‒51.
2008. Amanda Hilmarsson-Dunn og Ari Páll Kristinsson. Martin Edwardes (ritstj.). Iceland’s language technology: policy versus practice. Proceedings of the BAAL Annual Conference 2007 Geisladiskur. London: Scitsiugnil Press. 43‒45.
2008. Ari Páll Kristinsson. Ásta Svavarsdóttir, Guðrún Kvaran, Gunnlaugur Ingólfsson og Jón Hilmar Jónsson (ritstj.). Den nye islandske rettskrivningsordboka. Nordiske Studier i Leksikografi. 9. Rapport fra konference om leksikografi i Norden Akureyri 22. −26. maj 2007. Reykjavík: Nordisk Forening for Leksikografi. 19‒30.
2008. Ari Páll Kristinsson. Stedsnavn på Island − lov og forvaltning. Språk i Norden. 2008 175-184.
2007. Ari Páll Kristinsson. Málræktarfræði. Íslenskt mál. 29 99‒124.
2007. Ari Páll Kristinsson. Talt vs. skrevet – om manusets rolle i radiospråk. Språk i Norden. 2007 61-72.
2006. Ari Páll Kristinsson. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, Kristján Jóhann Jónsson og Veturliði G. Óskarsson (ritstj.). Um málstefnu. Hrafnaþing Ársrit íslenskukennara í KHÍ. 3 Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 47‒63.
2005. Ari Páll Kristinsson. Einfalt mál, gott mál, skýrt mál. Málfregnir. 24 21-26.
2005. Ari Páll Kristinsson og Ágústa Þorbergsdóttir. Henrik Nilsson (ritstj.). Dynamikk på grasrotplanet. Om ordbankens rolle i det islandske samfunnet. Nordterm 2003. Terminologiskt smörgåsbord. Rapport från Nordterm 2003, Visby, Sverige, 11‒14 juni 2003. Stokkhólmur: Terminologicentrum TNC. 13‒22.
2004. Ari Páll Kristinsson. Orðmyndun. Um leiðir til að auka íslenskan orðaforða. Reykjavík: Íslensk málnefnd.
2004. Ari Páll Kristinsson. Helge Sandøy og Jan-Ola Östman (ritstj.). Offisiell normering av importord i islandsk. “Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. Ósló: Novus forlag. 30‒70.
2003. Ari Páll Kristinsson. Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor Sommardahl og Marika Tandefelt (ritstj.). Val á málbrigði, stöðlun og málbótastarf í íslensku. Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003. Esbo: Schildts. 27‒33.
2003. Ari Páll Kristinsson. Kristján Árnason (ritstj.). Mediespråk og standardiseringsspørsmål. Útnorður. West Nordic Standardisation and Variation. Papers from a Symposium in Stockholm October 7th 2001. Reykjavík: Institute of Linguistics / University of Iceland Press. 179‒191.
2002. Ari Páll Kristinsson. Málrækt: hvernig, hvers vegna?. Málfregnir. 21 3-9.
2002. Ari Páll Kristinsson. Språk i fokus: Islandsk. Språk i Norden. 2002 136-141.
2001. Ari Páll Kristinsson. Utredning om de nordiske språkenes domener og det siste tiårs språkpolitiske initiativ – Island – for Nordisk ministerråds språkpolitiske referansegruppe: Skýrsla.
2001. Ari Páll Kristinsson. Språkpolitikk og språkrøkt – islendingenes erfaring. Nordisk kulturpolitisk tidskrift. 2/2001 138-153.
1999. Ari Páll Kristinsson. Helge Omdal (ritstj.). The status of pronunciation variants in Icelandic. Språkbrukeren – fri til å velge? Artikler om homogen og heterogen språknorm. Kristiansand: Høgskolen i Agder. 149‒157.
1999. Ari Páll Kristinsson og Sigrún Helgadóttir. Birgitta Lindgren (ritstj.). Islandsk sprogrøgt og terminologi. Terminologi och språkvård. Rapport från en konferens den 24‒26 april 1998 i Gentofte. Nordiska språkrådet. 57‒63.
1998. Ari Páll Kristinsson. Handbók um málfar í talmiðlum. Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands. [Sækja pdf]
1998. Ari Páll Kristinsson. Málræktarhlutverk almennrar íslenskrar orðabókar. Orð og tunga. 4 53-59.
1998. Ari Páll Kristinsson. Tjáningartæki og fyrirmynd. Um mál í útvarpi og sjónvarpi. Málfregnir 16. 3-10.
1997. Ari Páll Kristinsson. Konservativt sprogværn i et samfund under store omvæltninger. Språk i Norden. 1997 43-54.
1997. Ari Páll Kristinsson. Málrækt og málnotkun í fjölmiðlum. Mímir. 44 45-48.
1996. Ari Páll Kristinsson. Hagnýting málvísinda. Erindi um íslenskt mál. Reykjavík: Íslenska málfræðifélagið. 110-122.
1996. Ari Páll Kristinsson og Katrín Axelsdóttir. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Tungutak. Vettvangur umræðna um málfar. Tbl. 90-94. Reykjavík: Ríkisútvarpið.
1995. Ari Páll Kristinsson og Katrín Axelsdóttir. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Tungutak. Vettvangur umræðna um málfar. Tbl. 78-89. Reykjavík: Ríkisútvarpið.
1994. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Tungutak. Vettvangur umræðna um málfar. Tbl. 67-77. Reykjavík: Ríkisútvarpið.
1994. Ari Páll Kristinsson. Language Planning in Iceland. New Language Planning Newsletter. 9 1-3.
1994. Ari Páll Kristinsson. Om islandsk sprogpolitik. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri. 1/1994 51‒59.
1994. Ari Páll Kristinsson. Svo er mál með vexti. Þankar í tilefni af útgáfu orðatiltækjasafna. Andvari. Nýr flokkur. XXXVI 115-122.
1993. Ari Páll Kristinsson. Ari Páll Kristinsson (ritstj.). Tungutak. Vettvangur umræðna um málfar. Tbl. 56-66. Reykjavík: Ríkisútvarpið.
1992. Ari Páll Kristinsson. Islandsk sprogrøgt over for en ny verden. Språk i Norden. 1992 18-28.
1992. Ari Páll Kristinsson. U-innskot í íslensku. Íslenskt mál. 14 15-33.
1991. Ari Páll Kristinsson. Íslensk málrækt andspænis nýjum heimi. Málfregnir 10. 20-26.
1991. Ari Páll Kristinsson. Orðmyndun. Í: Leiðbeiningar fyrir orðanefndir Fjölritað sem handrit. Október 1991. Reykjavík: Íslensk málstöð. 45-60.
1990. Ari Páll Kristinsson. Skvass eða squash. Nýyrði eða slettur. Málfregnir 8. 26-28.
1988. Ari Páll Kristinsson. The Pronunciation of Modern Icelandic: A brief course for foreign students: accompanied by exercises designed for use in a language laboratory. Bók og snælda. 1. útg. 1985. 2. útg. 1986. 3. útg. 1988. Ný snælda 1990. 12. prentun 2007. Reykjavík: Málvísindastofnun Háskóla Íslands. [Sækja pdf]
1987. Ari Páll Kristinsson, Friðrik Magnússon, Margrét Pálsdóttir og Sigrún Þorgeirsdóttir. Um andstæðuáherslu í íslensku. Íslenskt mál. 7 7-47.
1987. Ari Páll Kristinsson. Stoðhljóðið u í íslensku: Ritgerð til kandídatsprófs í íslenskri málfræði. Reykjavík: Háskóli Íslands.
1983. Ari Páll Kristinsson. Um gómhljóðafónem í íslensku. Mímir. 31 41-52.