Skip to main content

Íslensk málnefnd

Íslensk málnefnd var stofnuð 1964. Hún starfar nú samkvæmt 6. grein laga, nr. 61/2011, um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Skipan

Ráðherra skipar Íslenska málnefnd og er skipunartími nefndarinnar fjögur ár. Í Íslenskri málnefnd eiga sæti 16 menn. Auk þess er nefndinni heimilt að bjóða mönnum, einum eða tveimur, setu í nefndinni ef hún telur það nefndarstarfinu til gagns. Hver eftirtalinna tilnefnir einn mann í málnefndina: Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið, Samtök móðurmálskennara, Rithöfundasamband Íslands, Blaðamannafélag Íslands, Íðorðafélagið fyrir hönd orðanefnda, Bandalag þýðenda og túlka, Staðlaráð Íslands, Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræðinga, Hagþenkir og Samband íslenskra sveitarfélaga. Samstarfsnefnd háskólastigsins tilnefnir tvo menn í málnefndina. Ráðherra skipar tvo nefndarmenn án tilnefningar og skal annar vera formaður og hinn varaformaður. Velferðarráðherra tilnefnir þar að auki einn fulltrúa úr röðum innflytjenda. Íslensk málnefnd skiptir með sér verkum.

Hlutverk

Hlutverk Íslenskrar málnefndar er að veita stjórnvöldum ráðgjöf um málefni íslenskrar tungu á fræðilegum grundvelli og gera tillögur til ráðherra um málstefnu, auk þess að álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu. Málnefndin getur átt frumkvæði að ábendingum um það sem vel er gert og það sem betur má fara við meðferð íslenskrar tungu á opinberum vettvangi. Íslensk málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og ráðherra gefur út. Grundvallarbreytingar á ritreglum eru háðar samþykki ráðherra.

Skrifstofa Íslenskrar málnefndar er í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Ráðherra setur reglugerð um nánari starfsemi Íslenskrar málnefndar.

 

Íslensk málnefnd er þannig skipuð, tímabilið 1. janúar 2020 til 31. desember 2023: 

Ármann Jakobsson formaður, skipaður án tilnefningar
Eva María Jónsdóttir varaformaður, skipuð án tilnefningar
Anna Sigríður Þráinsdóttir, tilnefnd af Ríkisútvarpinu ohf.
Ásgrímur Angantýsson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins
Dagný Heiðdal, tilnefnd af Íðorðafélaginu
Guðrún Baldvinsdóttir, tilnefnd af Upplýsingu
Hafsteinn Karlsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga
Hjörtur Hjartarson, tilnefndur af Staðlaráði Íslands
Jóhann R. Kristjánsson, tilnefndur af Bandalagi þýðenda og túlka
Kristín Margrét Jóhannsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins
Luciano Dutra, tilnefndur af velferðarráðuneyti
Melkorka Tekla Ólafsdóttir, tilnefnd af Þjóðleikhúsinu
Svanhildur Sverrisdóttir, tilnefnd af Hagþenki
Steinunn Stefánsdóttir, tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands
Sverrir Árnason, tilnefndur af Samtökum móðurmálskennara
Sölvi Björn Sigurðsson, tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands

Stjórn Íslenskrar málnefndar skipa:

Ármann Jakobsson formaður
Eva María Jónsdóttir varaformaður
Ásgrímur Angantýsson
Steinunn Stefánsdóttir
Anna Sigríður Þráinsdóttir

Varamenn eru:
1. Luciano Dutra
2. Svanhildur Sverrisdóttir
3. Jóhann R. Kristjánsson

Ritari og samverkamaður Íslenskrar málnefndar er Ágústa Þorbergsdóttir, ritstjóri á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.