Skip to main content

Jafnlaunastefna

Jafnlaunakerfi fyrir allt starfsfólk Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum var innleitt árið 2021. Kerfið er meðal annars notað til þess að þróa og framkvæma jafnlaunastefnu stofnunarinnar.

Markmið jafnlaunastefnu SÁM er að tryggja launajafnrétti kynjanna. Konum og körlum skulu greidd sömu laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf og þar með tryggja jafna stöðu kynjanna innan stofnunarinnar. Stefnan felur í sér skuldbindingu um stöðugar umbætur, eftirlit og viðbrögð auk skuldbindingar um að fylgja lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem hafa áhrif á jafnlaunakerfið.
 

Ábyrgð

Forstöðumaður ber ábyrgð á jafnlaunakerfinu og að það sé í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla og að fylgja lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem hafa áhrif á jafnlaunakerfið. Sviðsstjóri rekstrar er hluti æðstu stjórnenda og ber ábyrgð á innleiðingu og viðhaldi í samræmi við jafnlaunastaðalinn. Sviðsstjóri ber ábyrgð á að skila skýrslum til forstöðumanns um jafnlaunakerfi, gæði þess og skilvirkni, sem og tilmælum um úrbætur.

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum skuldbindur sig til að:

  • Viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi, skjalfesta og halda við.
  • Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma.
  • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að ganga úr skugga um hvort kynbundinn launamunur sé til staðar.
  • Kynna starfsmönnum niðurstöður launagreiningar hvað varðar kynbundinn launamun.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
  • Birta stefnuna á innri vef og kynna hana öllu starfsfólki.
  • Stefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu sinni.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

 

Stefnan var yfirfarin 16.10.2023.