Skip to main content

Gildi Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Þjónusta 

 • Leitast við að tryggja gott aðgengi að gögnum. 
 • Tekur vel á móti fólki (fræðimönnum, stúdentum og almenningi). 
 • Stuðlar að miklu og góðu samstarfi innanlands og utan. 

Traust 

 • Tryggir öryggi í vörslu safnkosts. 
 • Hýsir traustar og metnaðarfullar alþjóðlegar rannsóknir. 
 • Veitir trausta ráðgjöf og upplýsingar byggðar á áreiðanlegri þekkingu. 

Framsækni 

 • Þróar nýjar aðferðir í úrvinnslu, greiningu og birtingu frumgagna. 
 • Sýnir frumkvæði í rannsóknum. 
 • Beitir nýjustu aðferðum og tækni við miðlun þekkingar og upplýsinga. 

Samhengi 

 • Varðveitir heimildir frá fyrri tíð, aflar gagna um samtímann og skilar áfram til framtíðar. 
 • Tengir fortíð og samtíð í rannsóknum og varðveitir rannsóknarhefð. 
 • Setur íslenskt mál og menningu í samhengi við umheiminn.