Skip to main content

Umhverfisstefna

Umhverfisstefna og framkvæmd hennar er liður í daglegu starfi Árnastofnunar. Haft er að leiðarljósi að verðmæti séu endurnýtt eftir því sem kostur er og dregið sé úr hvers kyns sóun þannig að starfsemi stofnunarinnar hafi sem minnst neikvæð umhverfisáhrif. Forstöðumaður er ábyrgur fyrir framkvæmd umhverfisstefnunnar. Stefnan er stöðugt í endurskoðun og er framfylgt í samráði við starfsmenn. Umhverfisteymi stofnunarinnar fylgist með framkvæmd stefnunnar og kemur eftir atvikum með ábendingar um endurskoðun hennar. Starfsmenn stofnunarinnar framfylgja umhverfisstefnunni og hafa hana til hliðsjónar í starfi sínu.


Markmið með umhverfisstefnu stofnunarinnar

 • Innkaup stofnunarinnar verði byggð á stefnu ríkisins um vistvæn innkaup. Umhverfismerktar vörur og þjónusta verði valin umfram aðrar.
 • Dregið verði úr orkunotkun eftir föngum, m.a. með reglubundinni stillingu tækja og fyrirbyggjandi viðhaldi.
 • Endurnýtanlegur úrgangur verði flokkaður og skilað til endurnýtingar.
 • Spilliefnum verði skilað til viðurkenndra móttökuaðila.
 • Dregið verði eftir föngum úr pappírsnotkun jafnt í útgáfustarfsemi sem öðru.
 • Nýting hvers kyns aðfanga, sem notuð eru í starfsemi stofnunarinnar, verði bætt.
 • Íslensk framleiðsla verði valin eftir því sem kostur er.
 • Umhverfisvænsta leiðin í samgöngum verði valin þegar ferðast er á vegum stofnunarinnar.
 • Þekkingu á umhverfismálum verði miðlað til starfsfólks.


Leiðir að markmiðum

Pappírsnotkun

 • Dregið verður úr pappírsnotkun með því að birta gögn frekar á vef stofnunarinnar, m.a. á innri vef, en að dreifa þeim prentuðum.
 • Því er beint til starfsfólks og gesta að ljósrita og prenta allt sem hægt er báðum megin. Pappírsblöðum, sem notuð hafa verið öðrum megin, er safnað saman og þau notuð aftur. Drög að bréfum og öðrum texta sem ekki þarf að varðveita eru prentuð á bakhlið notaðs pappírs þar sem því verður við komið. Minnismiðar og rissblöð eru einnig útbúin úr notuðum pappír.
 • Umbúðir, s.s. umslög, fóðruð umslög, pappi og bóluplast, eru notaðar aftur eins og kostur er. Fjölnota umslög eru notuð fyrir póst innan stofnunar og innan Háskólans.

Orkunotkun

 • Því er beint til starfsfólks og gesta að fara sparlega með sápu í uppþvottavélar og nota stutt þvottakerfi. Að öllu jöfnu er einnota borðbúnaður ekki notaður á stofnuninni.
 • Starfsfólk er hvatt til að spara orku m.a. með því að slökkva ljós og á tölvum, skjám og öðrum rafmagnstækjum í lok vinnudags.
 • Sá sem síðastur yfirgefur vinnustað í lok vinnudags slökkvi á öllum samnýttum tækjum, s.s. ljósritunarvélum og prenturum. Í Árnagarði sjá öryggisverðir um þetta.

Flokkun sorps

 • Í febrúar 2011 kom HÍ fyrir sérstökum ruslatunnum á ýmsum stöðum í Árnagarði og á Neshaga 16 sem auðveldar starfsfólki flokkun úrgangs á þessum stöðum. Samkvæmt leiðbeiningum á tunnum má flokka sorp í fimm mismunandi flokka:
  • Pappír: dagblöð, tímarit, bæklingar og auglýsingapóstur. Venjuleg umslög og gluggaumslög.
  • Tómar umbúðir: plastdósir, plastbakkar, plastpokar, fernur, sléttur pappi og frauðbakkar. Umbúðirnar eiga að vera tómar og hreinar.
  • Skilagjaldsskyldar umbúðir: ál- og stáldósir, plastflöskur, glerflöskur.
  • Lífrænt sorp til moltugerðar: matarafgangar, kaffikorgur og filter, tepokar, pappírsþurrkur.
  • Óendurvinnanlegt sorp.
 • Hvítur pappír úr prenturum og ljósritunarvélum er endurvinnanlegur og á að flokka frá öðrum pappír. Hann er settur í bláar tunnur sem eru í byggingum HÍ og merktar „skrifstofupappír“.
 • Ónýtum rafhlöðum er safnað í sérstök ílát og þeim síðan skilað til Sorpu.
 • Gömlum tölvubúnaði og öðrum tækjum er fargað á viðeigandi hátt.


Miðlun

Þekkingu á umhverfismálum er miðlað til starfsfólks og gesta stofnunarinnar, m.a. með því að hafa leiðbeiningar um flokkun úrgangs og endurnýtingu pappírs á viðeigandi stöðum.