Skip to main content

Fréttir

Rannsóknarlektor á orðfræðisviði 

Árni Magnússon minni

Starf rannsóknarlektors við orðfræðisvið Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er laust til umsóknar. 

Helstu verkefni og ábyrgð
Rannsóknarlektornum er ætlað að sinna rannsóknum og taka þátt í þeim verkefnum sem unnið er að á orðfræðisviði auk þess að hafa umsjón með þeim sögulegu og samtímalegu málsöfnum, sem þar eru varðveitt, í samvinnu við aðra starfsmenn sviðsins. Lögð er áhersla á að styrkja það starf sem fram fer við frekari uppbyggingu, úrvinnslu og greiningu gagnasafna stofnunarinnar um íslenskt mál og orðaforða. Jafnframt þarf rannsóknarlektorinn að taka þátt í miðlun upplýsinga um gögnin og þekkingar á grundvelli þeirra til fræðimanna, háskólanema og almennings.

Hæfniskröfur
– Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi á fræðasviði stofnunarinnar. 
– Ætlast er til að umsækjendur geti með námsferli sínum, starfsreynslu og ritverkum sýnt fram á trausta fræðilega þekkingu á íslensku máli að fornu og nýju og kunnáttu á sviði orðfræði í víðum skilningi, einkum með tilliti til íslensks orðaforða og orðanotkunar. 
– Góð þekking á íslenskri málsögu og reynsla af sögulegum málrannsóknum er kostur. 
– Æskilegt er að umsækjendur kunni góð skil á orðhlutafræðilegri og merkingarlegri greiningu og á fræðilegum forsendum orðabókargerðar og að þeir hafi innsýn í skipulag og úrvinnslu stórra gagna- og textasafna. 
– Gerð er krafa um góða samskiptahæfni og gott vald á talaðri og ritaðri íslensku er skilyrði.

Horft verður til þess að sérsvið og reynsla umsækjenda falli sem best að rannsókna- og þjónustuþörfum stofnunarinnar

Frekari upplýsingar um starfið
Um er að ræða fullt starf og í því er fólgin 40% rannsóknarskylda.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.
Ráðið verður í starfið frá og með 1.10.2020 til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009.
Nánari upplýsingar um starfið eru veittar hjá stofnuninni í síma 525-4010.
Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni: www.arnastofnun.is.

Umsóknir og meðferð þeirra
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni ítarlega skýrslu um vísindastörf sem þeir hafa unnið, ritsmíðar og rannsóknir, svo og vottorð um námsferil sinn og störf. Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk með umsókn eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur standa að ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Einnig er nauðsynlegt að í umsókn komi fram hvaða verkefnum umsækjendur hafa unnið að, hverju þeir vinna að sem stendur og hver séu áform þeirra um rannsóknarverkefni ef af ráðningu yrði. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja nafn og netfang tveggja einstaklinga sem eru til þess bærir að veita umsagnir um verk þeirra og hæfni.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skal senda á netfangið umsoknir@arnastofnun.is eða til Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Suðurgötu, 101 Reykjavík ásamt fylgigögnum í þríriti. Umsóknarfrestur er til og með 26.3.2020.

Um hæfi umsækjenda og meðferð umsókna er farið eftir ákvæðum laga um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 40/2006 og reglugerðar um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 861/2008.

Við ráðningar í störf hjá stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar. 

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu í starfið hefur verið tekin.