Skip to main content

Fréttir

Rannsóknarlektor á handritasviði

Starf rannsóknarlektors við handritasvið Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er laust til umsóknar.

Árni Magnússon minni


Helstu verkefni og ábyrgð
Rannsóknarlektornum er ætlað að sinna rannsóknum og taka þátt í þeim verkefnum sem unnið er að á handritasviði, svo sem ritstjórn bóka, í samvinnu við aðra starfsmenn sviðsins. Rannsóknir á handritum og textum sem þau varðveita og útgáfustarfsemi eru hornsteinar starfsins á handritasviði, en jafnframt þarf rannsóknarlektorinn að taka þátt í miðlun upplýsinga og þekkingar til fræðimanna, stúdenta og almennings.

Hæfnikröfur
- Umsækjendur skulu hafa lokið doktorsprófi á rannsóknarsviði stofnunarinnar.
- Ætlast er til að þeir geti með námsferli sínum, starfsreynslu og ritverkum sýnt fram á kunnáttu á fræðasviði handritasviðs, og hafi næga þekkingu og reynslu til að vinna að rannsóknum á því sviði, einkum bókmenntum og sögu miðalda, en einnig textaútgáfum.
- Góð kunnátta í íslensku máli að fornu og nýju er skilyrði sem og gott vald á talaðri og ritaðri íslensku. 
- Kunnátta í ensku og dönsku eða öðru norrænu máli er nauðsynleg og frekari tungumálakunnátta er kostur.
- Gerð er krafa um góða samskiptahæfni.

Horft verður til þess að sérsvið og reynsla umsækjenda falli sem best að rannsókna- og þjónustuþörfum stofnunarinnar. 

Frekari upplýsingar um starfið
Um er að ræða fullt starf og í því er fólgin 40% rannsóknarskylda.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármála- og efnahagsráðherra f.h. ríkissjóðs.

Ráðið verður í starfið frá 1. september 2020 til fimm ára með möguleika á ótímabundinni ráðningu að þeim tíma liðnum sbr. 3. mgr. 31. gr. reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009.

Nánari upplýsingar um starfið eru veittar hjá stofnuninni í síma 525-4010.
Upplýsingar um stofnunina má finna á heimasíðunni: www.arnastofnun.is.

Umsóknir og meðferð þeirra
Umsækjendur skulu láta fylgja umsókn sinni rækilega skýrslu um vísindastörf sem þeir hafa unnið, ritsmíðar og rannsóknir, svo og vottorð um námsferil sinn og störf. Í umsókn skal koma fram hver ritverka sinna, allt að átta talsins, umsækjandi telur veigamest með tilliti til þess starfs sem um ræðir. Umsækjandi sendir eingöngu þessi ritverk sín með umsókn, eða vísar til þess hvar þau eru aðgengileg á rafrænu formi. Þegar fleiri en einn höfundur stendur að innsendu ritverki skulu umsækjendur gera grein fyrir framlagi sínu til verksins. Einnig er nauðsynlegt að í umsókn komi fram hvaða verkefnum umsækjendur hafa unnið að, hverju þeir vinna að sem stendur og hver séu áform þeirra um rannsóknarverkefni ef af ráðningu yrði. Enn fremur er ætlast til þess að umsækjendur láti fylgja nöfn og netföng tveggja einstaklinga sem eru til þess bærir að veita umsagnir um verk þeirra og hæfni.

Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og fyrri störf skal senda á netfangið umsoknir@arnastofnun.is eða til Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Árnagarði við Sturlugötu, 102 Reykjavík ásamt fylgigögnum í þríriti. Umsóknarfrestur er til og með 6.3.2020.

Um hæfi umsækjenda og meðferð umsókna er farið eftir ákvæðum laga um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 40/2006 og reglugerðar um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 861/2008.

Öllum umsækjendum verður svarað og þeim tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. 

Við ráðningar í störf hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er tekið mið af jafnréttisstefnu stofnunarinnar.