Skip to main content

Instructions in Icelandic and English

Tekið er við greinum úr öllum algengum ritvinnsluforritum. Það er til þæginda að textinn sé sem einfaldastur í allri uppsetningu. Við frágang tilvísana skal fylgja öðru þeirra tilvísanakerfa sem lýst er stuttlega hér á eftir og nánar má fræðast um í Chicago Manual of Style (17. útg. endurskoðuð, University of Chicago Press, 2017). Annars vegar er um að ræða kerfi (hér nefnt A) þar sem heimilda er getið neðanmáls (e. Notes-Bibliography System). Hins vegar er átt við kerfi (hér nefnt B) þar sem vísað er til heimilda innan sviga í meginmáli (e. Author-Date System). Í báðum tilvikum er birt heimildaskrá í lok greina. Athugið að nöfnum Íslendinga er raðað í stafrófsröð eftir skírnarnafni en annars er raðað eftir ættarnafni höfunda.

Articles should be submitted in a conventional word-processing format (such as Word), with minimal stylistic text-formatting. Authors can choose between the two main reference systems outlined in the Chicago Manual of Style (17th rev. ed., University of Chicago Press, 2017), i.e. either the so-called Notes-Bibliography System or the Author-Date System (for examples, see below). A bibliography/list of references should accompany the article in either case. Please note that in the bibliography Icelandic authors should be listed alphabetically according to their first names.

Greinum og útgáfum (öðrum en stuttum athugasemdum o.þ.h.) skal fylgja útdráttur á öðru máli. Hverju bindi Griplu fylgir handritaskrá.

Articles should be accompanied by a brief summary in another language. Each volume of Gripla contains a list of manuscripts cited.

Dæmi um frágang tilvísana og heimildaskrár í kerfi A
Examples of references in the Notes-Bibliography System

1. Bók eins höfundar / Book by one author
Tilvísun neðanmáls / Notes:
Jón Jónsson, Bók (Reykjavík: Forlag, 2000), 231.
Sarah Jane Smith, Book (Edinburgh: Publisher, 2000), 231.
Í heimildaskrá / Bibliography:
Jón Jónsson. Bók. Reykjavík: Forlag, 2000.
Smith, Sarah Jane. Book. Edinburgh: Publisher, 2000.

Ef næsta tilvísun er í sama rit nægir: Sama rit, 234.
If the next reference is to the same source: Ibid., 234.

Ef tilvísun í sama rit kemur síðar í grein nægir að geta um höfund (fullt nafn Íslendinga, annars ættarnafn eingöngu), styttan titil og blaðsíðutal:
If there is another reference to the same source later in the article, author’s name
(surname only in the case of non-Icelanders), shortened title and page number(s)
suffice:

Jón Jónsson, Bók, 235.
Smith, Book, 235.

2. Bók tveggja (eða þriggja höfunda) / Book by two (or three) authors
Tilvísun neðanmáls / Notes:
Sarah Jane Smith and Douglas McDonald, Book (Edinburgh: Publisher, 2000), 231.
Í heimildaskrá / Bibliography:
Smith, Sarah Jane, and Douglas McDonald. Book. Edinburgh: Publisher, 2000.

3. Grein í bók / Article in a book
Tilvísun neðanmáls / Notes:
Jóna Jónsdóttir, „Grein,“ Bók, ritstj. Sveinn Sveinsson og Jón Jónsson (Reykjavík:
Forlag, 2000), 21-22.
Douglas McDonald, “Article,” Book, eds. Sarah Jane Smith and Julie Christie
(Edinburgh: Publisher, 2000), 21-22.
Í heimildaskrá / Bibliography:
Jóna Jónsdóttir. „Grein.“ Bók, ritstj. Sveinn Sveinsson og Jón Jónsson. Reykjavík:
Forlag, 2000, 19-37.
McDonald, Douglas. “Article.” Book, ed. by Sarah Jane Smith and Julie Christie.
Edinburgh: Publisher, 2000, 19-37.

4. Grein í tímariti / Article in a journal
Tilvísun neðanmáls / Notes:
Kristján Hraunfjörð, „Grein,“ Tímaritið 87 (2001): 45.
Julie Christie, “Article,” The Journal 87 (Spring 2001): 45.
Í heimildaskrá / Bibliography:
Kristján Hraunfjörð. „Grein.“ Tímaritið 87 (2001): 24-48.
Christie, Julie. “Article.” The Journal 87 (Spring 2001): 24-48.

Dæmi um frágang tilvísana og heimildaskrár í kerfi B
Examples of references in the Author-Date System

1. Bók eins höfundar / Book by one author
Tilvísun í texta / In-text reference:
(Jón Jónsson 2000, 231)
(Smith 2000, 231)
Í heimildaskrá / Bibliography:
Jón Jónsson. 2000. Bók. Reykjavík: Forlag.
Smith, Sarah Jane. 2000. Book. Edinburgh: Publishers.

2. Bók tveggja (eða þriggja höfunda) / Book by two (or three) authors
Tilvísun í texta / In-text reference:
(Smith and McDonald 2000, 231)
Í heimildaskrá / Bibliography:
Smith, Sarah Jane, and Douglas McDonald. 2000. Book. Edinburgh: Publishers.

3. Grein í bók / Article in a book
Tilvísun í texta / In-text reference:
(Jóna Jónsdóttir 2000, 21-22)
(McDonald 2000, 21-22)
Í heimildaskrá / Bibliography:
Jóna Jónsdóttir. 1964. „Grein.“ Bók, ritstj. Sveinn Sveinsson og Jón Jónsson.
Reykjavík: Forlag, 19-37.
McDonald, Douglas. 2000. “Article.” Book, ed. by Sarah Jane Smith and Julie
Christie. Edinburgh: Publisher, 19-37.

4. Grein í tímariti / Article in a journal
Tilvísun í texta / In-text reference:
(Kristján Hraunfjörð 2001, 45)
(Christie 2001, 45)
Í heimildaskrá / Bibliography:
Kristján Hraunfjörð. 2001. „Grein.“ Tímaritið 87: 24-48.
Christie, Julie. 2001. “Article.” The Journal 87 (Spring): 24-48.